Subscribe to our newsletter

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • Youtube
  • instagram
logo

Oxygen Advantage Belgium

All rights reserved 2017 www.ChristianDelRosario.com

All rights reserved 2017
www.ChristianDelRosario.com

Hannes Geyskens and Helga Willems

Hannes Geyskens grew up in a sporty family. As a young boy, he excelled in soccer which resulted in a few selections with the national soccer team. Unfortunately, this young promising career ended promptly, so Hannes decided to choose a different path and started practising triathlon at age 12. Soon, he appeared to be very talented. After 2 titles in junior selections and 3 European championships, with 19th as best result, his sports future seemed very promising.

In 1998 he started his master study ‘Physical Education ‘ at the KU Leuven with ‘training and coaching’ as main subject and option ‘soccer’. He graduated in 2001 with distinction.

As he got his UEFA A diploma in soccer, the way to the soccer field was paved for him for the next 15 years.

In 2012 he met Inge Rock, a success coach and mentor.  She inspired him on the meaning of life, and pointed out that we should constantly grow into becoming a better person. On September 2nd, birth of his 2nd son, Hannes decided to go back to his first love, triathlon.  This time he was determined to succeed and started training for his ultimate dream, taking part in the Iron Man in Hawaii. Despite some setbacks along the way, he actually managed to reach this incredible goal!

What should have been a climax in his life, turned out to be a huge pitfall. After returning from Hawaii, with no more expectations to live up to, he was faced with the first signs of a depression. After 6 months of searching for happiness, fun and who he actually was, he ended up back with his mentor, who taught him important life coaching skills. As he graduated as a life coach, he immediately linked this to a more sportive challenge, a training as a Mindful Running coach.

Having climbed out of his depression, he is now stronger than ever before. He learned that not the goal itself, but the process of reaching it is important.

As Master Instructor and head of ‘Mindful Run Belgium’, Hannes is now coaching new instructors throughout Belgium to implement this unique concept of Mindful Run.

Mindful Run uses the same breathing techniques as the Buteyko Method, so the link to Oxygen Advantage was quickly and easily made. Together with Helga, head of Buteyko Belgium, he followed the Oxygen Advantage training with Patrick in the Netherlands.  In no time, they both started applying these powerful techniques to non-sportive people and sportsmen like swimmers, triathletes and runners.

The unique combination of Helga, as a breathing coach, and Hannes, as a sports coach, enables a strong duo with a guarantee for success.

Helga has been passionate about breathing for almost 10 years now. At first, this was a pure necessity because she was looking for a solution to her allergy and asthma problem. The Buteyko Method seemed to be the solution for her and soon she was free from complaints and got lots of energy.

She had never felt so much energy inside, so she soon set up her own breathing company. In 2011 Buteyko Belgium was born and since then she is working with people who have complaints linked to breathing difficulties such as asthma, allergy, hay fever, stress and hyperventilation, chronic bronchitis and stuffed noses, hypertension, snoring and sleep apnea.

For Helga too, not the goal itself is important but the process and the way to a healthier life for everyone who is willing to work for it, is.

In the last few years, Helga has been studying breathing more profoundly by mastering breathing techniques in yoga and training to become a stress- and burnout coach.  Each time it seemed that sports and movement were the missing link to a healthier breathing pattern with more energy and focus as a result.

When she met sports coach Hannes, he turned out to be the perfect match to her missing link.

The combination of sports and breathing is essential to make progress in gaining more energy and focus, and thus better sports performances. The expertise of Hannes on the one hand and Helga on the other, results in the perfect match.

From this point of view, they decided to train the Oxygen Advantage with Patrick in the Netherlands and now they are training athletes and non-sportive people, both in the private atmosphere as in the corporate world, by giving everyone a boost of energy, resolving health and breathing issues and making sustainable changes with an impact.

Hannes Geyskens is opgegroeid in een sportieve familie. Al op jonge leeftijd blonk hij uit In het voetbal, met enkele selecties voor de nationale ploeg tot gevolg. Na een te korte voetbalcarrière op te jonge leeftijd koos hij er echter voor een totaal andere richting uit te gaan. Op 12-jarige leeftijd startte hij met triatlon en ook daar bleek al vrij snel dat hij enorm getalenteerd was; na 2 titels bij de junioren en drie deelnames aan Europese kampioenschappen, met een 19e plaats als beste resultaat, leek zijn sportieve toekomst verzekerd.

In 1998 begon hij aan de master studie  ‘bewegingswetenschappen’ aan de KUL, waar hij met specialiteit ‘training en coaching’ en optie voetbal in 2001 met onderscheiding afstudeerde. Daarnaast behaalde hij nog het UEFA A diploma in voetbal. Logischerwijs bond hij de voetbalschoenen opnieuw aan, om de volgende 15 jaar mee te draaien in de betere provinciale competities van Vlaams-Brabant.

In 2012 kwam hij in contact met succescoach en mentor Inge Rock. Zij deed hem inzien dat er meer is in het leven, dat we constant moeten groeien naar een beter persoon. Op 2 september 2012, bij de geboorte van zijn 2e zoon, nam Hannes de beslissing om terug te keren naar zijn oude liefde, triatlon. Deze keer moest hij slagen en hij gaf zichzelf dan ook 2 jaar tijd om te trainen voor een deelname aan zijn ultieme doel, de Ironman in Hawaï, een doel dat hij ondanks enkele tegenslagen wist te behalen.

Wat een hoogtepunt in het leven van deze sportieve en ambitieuze man had moeten zijn, bleek een dieptepunt. Bij zijn terugkeer uit Hawaï viel hij in het spreekwoordelijke zwarte gat, het begin van een depressie. Na een lange zoektocht van 6 maanden naar geluk en plezier, kwam hij bij zijn mentor terug. Bij Inge Rock behaalde hij zijn diploma van life coach, dat hij al snel naadloos aan een sportieve uitdaging wist te linken na het volgen van een opleiding Mindful Run.

Hij is sterker dan ooit tevoren uit dit verhaal gekomen. Immers, niet het doel op zich, maar het proces is belangrijk.

Als Master Instructeur en Head of ‘Mindful Run België’, begon Hannes instructeurs op te leiden in heel België om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van het unieke Mindful Run concept.

Omdat  men bij Mindful Run dezelfde ademhalingstechnieken gebruikt als bij de Buteyko Methode, was de link naar Oxygen Advantage snel gemaakt. Samen met Helga, hoofd van Buteyko Belgium, volgde hij de Oxygen Advantage opleiding bij Patrick in Nederland.  Het duurde dan ook niet lang eer ze deze krachtige technieken gingen toepassen, zowel bij niet-sporters als bij zwemmers, triatleten en lopers.

De unieke combinatie van Helga, als ademcoach, en Hannes, als beweegcoach, zorgt voor een ijzersterk duo dat garant staat voor succes.

 

Helga is al bijna 10 jaar gepassioneerd met ademhaling bezig. In eerste instantie was dit uit noodzaak, zoekende naar een oplossing voor haar allergie en astma probleem. De buteyko methode bleek voor haar dé oplossing te zijn; ze was al gauw van haar klachten verlost en had hopen energie, zelfs voldoende energie om een eigen adempraktijk op te richten. In 2011 richtte ze Buteyko Belgium op en sindsdien werkt ze met mensen wiens klachten gelinkt zijn aan een inefficiënte ademhaling,  gaande van astma, allergie en hooikoorts, stress en hyperventilatie, chronische bronchitis en sinusitis, tot hoge bloeddruk, snurken en slaapapneu.

Ook voor haar is niet zozeer het doel op zich belangrijk, wel het proces en de weg naar een betere algemene gezondheid voor iedereen die hieraan wil werken.

In de afgelopen jaren zocht Helga nog meer verdieping in ademhalingstechnieken in de yoga, volgde een opleiding stress – en burnout coaching, toch bleek telkens dat sport en beweging de missing link waren naar een nog betere en efficiëntere ademhaling met meer energie en focus, en dus ook betere sportprestaties, als resultaat.

Toen beweegcoach Hannes haar pad kruiste, bleek hij de perfecte invulling van die missing link te zijn.

Omdat sport en bewegen in combinatie met ademhalen essentieel is om vooruitgang te boeken, meer energie en focus te hebben, en dus ook betere sportprestaties neer te zetten, bleek de kruisbestuiving tussen de expertises van Helga en Hannes de perfecte match.

Vanuit dit standpunt, volgden ze samen de opleiding Oxygen Advantage bij Patrick in Nederland en werken ze nu met zowel sporters als niet-sporters, met mensen uit de privé en uit de bedrijfswereld, geven ze iedereen een boost aan energie en zorgen voor verandering mét impact.

Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

1. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

2. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.