Subscribe to our newsletter

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • Youtube
 • instagram
logo

Oxygen Advantage Denmark

kasperKasper Anderssen

Kasper has an extensive background in sports. He has played handball at elite-level and later he moved on to pursue things such as yoga, qigong, martial arts (with 3 years in Japan) and running. Throughout Kasper has always looked for ways to optimize his performance and he early on found that breathing was a key element in this.

Kasper is the founder of Tairo Klinik and Buteyko Center. At Tairo Klinik you will find a clinic which specializes in the treatment of musculo-skeletal problems. We focus on long-term interventions and seek to empower our clients in order to give them an understanding of their problem. To accomplish this we start out by doing a postural as well as a functional movement screen to better understand how the client’s problem fits into the bigger picture.

After that we work with methods such as Rolfing, acupuncture, cupping and Neurokientic Therapy.

The Oxygen Advantage is an innovative programme which offers athletes a simple and inexpensive way to improve sports performance. The programme was developed by Patrick McKeown who has authored eight books on breathing techniques, including The Oxygen Advantage. Kasper Andersen brings the Oxygen Advantage technique to Denmark in order to improve sports performance using two different approaches:

1. By practising specially-designed breath hold exercises to simulate training at an altitude of 4,000-5,000 metres (13,000-16,400 ft).

2. By understanding how oxygen is released throughout the body, and changing everyday breathing habits so that oxygen delivery improves.

By applying The Oxygen Advantage you can reach your full potential and experience the following benefits:

 • Reduced breathlessness during physical exercise
 • Increased oxygen delivery to working muscles
 • Improved aerobic capacity
 • Delayed onset of lactic acid and fatigue
 • Increased respiratory muscle strength
 • Significant prevention of exercise-induced asthma and ‘cyclist’s cough’

Sport har altid fyldt meget i Kaspers liv. Som ung spillede han håndbold på eliteniveau og senere begyndte han at dyrke andre discipliner såsom yoga, qigong, kampkunst (med 3 år i Japan) og løb. Gennem alt dette har Kasper altid ledt efter metoder som kunne optimere hans præstationer og ydeevne og meget tidligt blev det klart, at vejrtrækning var et nøgleelement.

Korrekt og effektiv vejrtrækning er nøglen til at opnå en mere effektiv brug af din krop, til at opnå en bedre og mere fredfyldt søvn og til at restituere effektivt efter hård fysisk træning. Hvis du gør dette korrekt, så kan du ikke alene træne hårdere end dine konkurrenter, men også klogere.

Kasper er stifter af Tairo Klinik og Buteyko Center, som han driver i hjertet af Aarhus. Hos Tairo Klinik finder du en klinik som specialiserer sig i behandling af bevægeapparatet. Der fokuseres på langtidsholdbare interventioner og uddannelse af klienter, så de får værktøjerne til bedre at kunne håndtere deres individuelle problemstillinger. For at opnå dette startes der med en kropsholdnings- såvel som funktionel bevægelsesundersøgelse, da disse giver et bedre indblik i, hvordan klientens problemstilling passer ind i et større billede.

Efter dette anvendes metoder såsom rolfing, akupunktur, cupping og neurokinetic therapy.

Hos Buteyko Center er der speciale i vejrtrækning, herunder Oxygen Advantage. Oxygen Advantage er et innovativt program, som tilbyder atleter en simpel oglettilgængelig metode til at forbedre deres sportspræstationer. Programmet er udviklet af Patrick McKeown, forfatter til 8 bøger om vejrtrækningsteknikker, herunder The Oxygen Advantage. Kasper Andersen bringer The Oxygen Advantage til Danmark i det han forsøger at forbedre sportspræstation gennem to tilgange:

1. Gennem specifikt designede vejrholdsøvelser simuleres højdetræning svarende til 4000-5000 højdemeter.

2. Gennem en forståelse af hvordan ilt afgives rundt i kroppen, og ved at at ændre din daglige vejrtrækning således, at iltforsyning forbedres.

Gennem The Oxygen Advantage kan du realisere dit fulde potentiale, idet du opnår:

 • Reduceret åndenød under træning.
 • Øget iltning af muskler.
 • Forbedret aerob ydeevne.
 • Reduceret mælkesyre og træthed.
 • Øget styrke i vejrtrækningsmuskulatur.
 • Betydelig forebyggelse af anstrengelsesudløst astma.

Billede:

Sted: Banegårdspladsen 10, 2. sal, Aarhus 8000 C, Danmark