Daniel Danis
Slovakia

Countries

  • Slovakia
Ever since I was little my life revolved around sports and somehow it turned out to be a life-long relationship. Throughout the years and despite all the training, I still felt I could do better without having to fight my way through the first ten minutes of any sporting activity and the sometimes unbearable breathlessness it always brought with it. Perhaps that breathlessness was also one of the reasons I developed allergies and began taking medication. I started getting sick more often with respiratory problems.

Then one day I came across the Oxyen Advantage book and began trying some of the simple exercises out by myself. To my astonishment I found it all worked as described. Never have I experienced faster improvements in my sports performance which were so obvious to see and feel. Despite long hours of practicing new and advanced technique drills, the simple act of addressing my breathing patterns took me to the next level.

My allergies got so much better, and I now do without daily doses of pills and survive all the high allergy seasons without problems.
Experiencing all of this just after doing the exercises from the book then compelled me to take part in Oxygen Avantage® Instructor Training and becoming a certified Instructor. My wish is to pass on this simple yet so important information to others for their benefits in sports and health.

Od mladosti sa môj život točil okolo športu a tak to ostalo aj dodnes. Napriek všetkému absolvovanému tréningu som stále cítil, že to môže byť ešte lepšie a bez nutnosti zápasiť prvých desať minút, s mnohokrát neprekonateľnou dýchavičnosťou, ktorú mi vždy spôsobovala. Možno aj kvôli tomu sa u mňa časom objavila alergia, na ktorú som začal brať lieky a kvôli ktorej som býval často chorý s opakujucimi sa ťažkosťami horných dýchacích ciest.

Jedného dňa som objavil knihu Oxygen Advantage a jednoduché cvičenia, ktoré som hneď na sebe vyskúšal. K vlastnému údivu som zistil, že všetko funguje tak, ako je to v knihe popisané. Nikdy v živote som nezažil rýchlejší posun vo výkonnosti pri športe, ktorý bol taký badateľný a jasný. Bol väčší, ako ktorýkoľvek posun dovtedy, napriek dlhým hodinám nacivčovania nových alebo lepších techník.

Navyše moja alergia sa zlepšila tak, že teraz už neberiem žiadne lieky a dokážem bez problémov prežiť aj všetky alergické obdobia.
Zažiť toto všetko iba po vyskúšaní cvičení z knihy ma prinútilo prihlásiť sa do Oxygen Advantage Instructor Program a stať sa certifikovaným inštruktorom, aby som túto jednoduchú, no tak dôležitú informáciu mohol posúvať ďalej ostatným, ktorí si chcú zlepšiť svoj športový výkon alebo zdravie.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop