Daniel Mikeska
Czech Republic

Countries

 • Czech Republic

Cities

 • PRAGUE
 • Graduated from Czech Technical University of Prague, majoring in electrical engineering
 • Experienced corporate senior IT manager and IT architect
 • Former professional cross country skier, basketball player, traditional Kung Fu martial arts practitioner
 • Also certified as Wing Chun Kung Fu and Cchi Kung instructor, Massage Therapist, Breathing instructor and Therapist in addition to many corporate certifications.

I’ve always been used to going to the edge physically and mentally. I have successfully helped implement many large IT projects. During my sports career I have won many awards and competitions and received recognition. I often injured myself and recovered, but the cycle continued. I started thinking and rethinking. I gradually lost interest in every existing mainstream model for the “good life”. I explored many traditional, philosophical, religious, mystical alternatives and broke many internal boundaries and paradigms. I left the corporate world and took a year off to create a new personal vision and values. Subsequently, as an entrepreneur, I started several projects based on this vision.

I’m Daniel, a Czech combining modern knowledge and traditional practices from all corners of the world into unified concepts – passion, flow, integration, cooperation bring together people and companies supporting these principles. That’s my credo. Part of my concept is also the topic of health from the point of view of prevention. I do it because I think it is necessary.

I do things I like and make sense to me.
Functional breathing is one of them
…and I’m really good at it.

My main domain is corporate world. But I work with all like-minded individuals and groups regardless of age or other criteria.

I can be reached personally in Prague CZE, Izola SLO. Online anywhere. I speak Czech and English.


 • Absolvent ČVUT, oboru Elektrotechnika
 • Zkušený korporátní senior IT manažer a IT architekt
 • Bývalý profesionální běžec na lyžích, basketbalista, praktikant bojových umění
 • Kromě korporátních odborností certifikován také jako instruktor Wing Chun Kung Fu a Cchi kung, masážní terapeut, terapeut a instruktor funkčního dýchání.

Odjakživa zvyknut posouvat své fyzické i mentální hranice, vždy na hraně možného. Úspěšně pomohl s dokončením řady velkých IT projektů. Vyhrál mnoho sportovních soutěží a obdržel mnoho cen. Získal uznání. Často se zranil a opět uzdravil. Vše pouze k tomu, aby byl opět zraněn. Začal přemýšlet a přehodnocovat. Postupně ztratil zájem až do bodu každého existujícího mainstreamového vzoru pro “dobrý život”. Prozkoumal mnoho tradičních, filozofických, náboženských, mystických alternativ. Prolomil mnoho vnitřních hranic a paradigmat. Opustil korporátní svět. V rámci roční přestávky vytvořil novou osobní vizi, nové hodnoty. Jako freelancer a podnikatel založil projekty na této vizi.

Jsem Daniel, Čech, spojující moderní znalosti a tradiční nauky ze všech koutů světa do jednotných konceptů. Vášeň, flow, integrace, spolupráce. Sdružuji lidi a firmy podporující tyto principy. To je mé krédo. Také se věnuji zdraví z hlediska prevence. Dělám to, protože si myslím, že je to potřeba.

Dělám věci, které mám rád a dávají mi smysl.
Funkční dýchání je jednou z těchto věcí.
…a dělám to dobře.

Mou hlavní doménou je korporátní svět. Ale spolupracuji se všemi podobně smýšlejícími jednotlivci a skupinami, bez ohledu na věk nebo jiná kritéria.

Osobně Praha CZE, Izola SLO. Online kdekoliv. Mými jazyky jsou čeština, angličtina.

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop