František Kolář
Czech Republic

Countries

 • Czech Republic

Cities

 • PRAGUE

Cycling Energy – the symbol of a bicycle combined with a lightning symbol – symbolizes the spirit of the cyclist and the energy invested into performance. Energy is Oxygen! The energy that drives us forward in the form of information such as:

 • How our body works, what happens in it, or what adaptations it undergoes.
 • Breathing is an essential part of this understanding not only in life but also in all sports activities.

My focus is on physiology in relation to sports activities, including ways to optimize existing training methods based on the latest findings. Although my professional field is technology and software engineering, I believe there is nothing wrong with focusing on another field if you can devote adequate time to it. We would certainly find many common things, such as science, analytics, and attention to detail.

This is one of the reasons why I believe in the Oxygen Advantage – breathing based on scientific foundations for optimizing health and sports performance.

I work mainly with cyclists and anyone who wants to improve their physical capabilities. I have been involved in the competitive environment of Czech cycling since 2018, which is a relatively short time, but long enough for me to recognize that there is room for improvement and progress.

And that’s what cycling.energy is all about – from parents to parents and even to coaches. It doesn’t necessarily have to be explicitly for young athletes, but for everyone who is at least a little bit serious about sports.

The winner, Evan Peikon (2021),

 • Who has the greatest integrated capacity of the pulmonary, cardiovascular, and muscular system to uptake, transport, and utilize oxygen (Highest VO2Max).
 • The greatest ability to transport energy into mechanical power (Highest Critical Power)
 • Greatest ability to apply power to the task with the most efficiency, for the longest duration (Best Economy).

I am based in Prague where I work with private clients, give Oxygen Advantage workshops, and conduct trainings to help others become even better and healthier.


Cycling Energy, zobrazení kola v kombinaci s bleskem symbolizuje cyklistu a energii investovanou do výkonu. O2 je Energie! Energii, která nás žene kupředu v podobě informací jako jsou například:

 • jak naše tělo funguje, co se v něm děje nebo jaké adaptace tělem procházejí
 • porozumění tomu, jak je důležité dýchání nejen v životě, pro přirozený zdravý růst, ale rovněž při veškerých sportovních aktivitách.

Zaměřují se na fyziologii ve vztahu ke sportovním aktivitám včetně možností, jak optimalizovat existující tréninkové metody na základě nejnovějších poznatků, a právě dýchání je uprostřed toho všeho.  I když můj profesní obor jsou technologie a softwarové inženýrství, tak jistě chápete, že zaměřit se na jinou oblast není nic proti ničemu, když tomu dokážete věnovat adekvátní čas. Určitě bychom s mým oborem našli i nějaké společné rysy, jako jsou například věda, analytika a smysl pro detail. 

A to je i jeden z důvodu proč Oxygen Advantage – dýchání založeno na vědeckých základech pro optimalizaci zdraví a sportovních výkonu.

Pracuji převážně s cyklisty a vlastně s každých kdo se chce posunout dál. V závodním prostředí české cyklistiky se pohybuji od roku 2018, což je poměrně krátká doba, ale dost dlouhá na to, abych rozpoznal, že je co zlepšovat a posouvat dál.

A o tom je cycling.energy. Od rodiče rodičům, potažmo trenérům. Ani to nemusí být jednoznačně pro mladé sportovce, ale pro každého, kdo to myslí se sportem alespoň trochu vážně.

Protože vyhraje ten kdo (Evan Peikon 2021) má:

 • Největší integrovanou kapacitu plicního, kardiovaskulárního a svalového systému přijímat, transportovat a využívat kyslík (VO2Max),
 • největší schopnost převést energii na mechanickou sílu (Critical Power),
 • největší schopnost aplikovat tuto sílu na danou aktivitu s nejvyšší účinností a po nejdelší dobu trvání (Economy)

Veškeré aktivity provádím v Praze a okolí nebo online, kde pracuji se soukromými klienty, pořádám workshopy a školení Oxygen Advantage, abych pomohl ostatním stát se ještě lepšími a zdravějšími.

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop