Honza Šilar
Czech Republic

Countries

  • Czech Republic

Cities

  • PRAGUE
  • BRNO
  • OLOMOUC

Jsem průvodce na cestě k lepšímu dýchání, pevnému zdraví a životní pohodě. Mým životním posláním je sebepoznání, rozvoj vědomostí a předávání funkčních metod dál ostatním.

Vše pro mě začalo v Armádě ČR, kde jsem působil jako důstojník na letecké základně. Hledal jsem způsoby jak se zbavit stresu, astmatu a chronické nemoci. Dechové cvičení, mimo jiné hlavně Oxygen Advantage mi nakonec ze všech metod nejvíce pomohlo. Vážné astma zmizelo už za 6 měsíců. Po této velké osobní transformaci mě dech zcela pohltil, až jsem se vrhl na profesní dráhu dechového kouče.

K dýchání přistupuji holisticky, propojuji učení řady dechových systémů a zabývám se kompletní změnou životosprávy. Pracuji s jednotlivci, sportovci i fitness trenéry a vždy se snažím najít nejlepší možný přístup pro každého jednotlivce. Pořádám on-line lekce dýchání, workshopy a také přednášky ve firmách, kde učím zaměstnance, jak lépe zvládat stres a zvýšit svůj výkon prostřednictvím dýchání.

Mimo certifikaci Oxygen Advantage, jsem také Master Instruktor metody SOMA Breath a založil jsem její českou pobočku SOMA Dech. Tento projekt učí lidi jak meditovat a objevovat taje dýchání více do hloubky. S pomocí výcviku Grof Legacy Training také provázím lidi terapeutickými semináři Holotropního dýchání.

Pokud hledáte cestu k lepším výkonům, chcete se zbavit astma, lépe zvládat stres nebo udělat v životě opravdu velký krok kupředu, jsem tu pro Vás. První krok může být objednání vstupní konzultace na mém webu. Budu se těšit, Honza Šilar.


I am your guide on the path to better breathing, robust health, and a comfortable life. My life mission is self-discovery, continuous development, and sharing functional methods with others.

It all began for me in the Czech Republic Army, where I served as an officer on an air base. I was seeking ways to eliminate stress, asthma, and chronic illnesses. Among all the methods I tried, breathwork exercises, including Oxygen Advantage, worked the best for me. Within six months, serious asthma was gone. After this personal transformation, breathwork completely captivated me, and I started to gradually build a career as a breathing coach.

I approach breathing holistically, combining the teachings of several breathing systems and focusing on complete lifestyle changes. I work with individuals, athletes, and fitness trainers, always striving to find the best possible approach for each individual. I host online breathwork classes, workshops, and also lectures in companies, teaching employees how to better manage stress and increase their performance through breathing.

In addition to my Oxygen Advantage certification, I am also a Master Instructor of the SOMA Breath method, and I founded its Czech branch, SOMA Dech. This project teaches people how to meditate and explore the mysteries of breathing more deeply. With the help of Grof Legacy Training, I also guide people through therapeutic seminars of Holotropic Breathing.

If you are looking for a path to better performance, want to get rid of asthma, manage stress better, or make a really big step forward in life, I am here for you. The first step can be scheduling an initial consultation on my website. I look forward to meeting you, Honza Šilar.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop