Igor Jankowski
Poland

Countries

  • Poland

Jestem Instruktorem Metody Buteyko, Pranajamy, Medytacji i Świadomego oddechu oraz Metody Wima Hofa.

Od kilku lat prowadzę Stowarzyszenie Inny Rytm, które ma na celu budowanie świadomości na temat optymalnych wzorców oddechowych, a także holistycznego podejścia do zdrowia psychicznego i fizycznego w społeczeństwie. W ramach Stowarzyszenia pracujemy nad innowacją w obszarze edukacji mającą na celu naukę oddechu wśród uczniów i nauczycieli, a także tworzymy projekt ośrodka pracy nad oddechem w województwie łódzkim.

Zapraszam do kontaktu oraz na nasze spotkania – między innymi kręgi oddechowe organizowane na terenie Łodzi. Prowadzę szkolenia i warsztaty grupowe oraz indywidualne również dla dzieci i młodzieży. Jeśli chcesz znaleźć spokój w ruchu, zapomnieć o bezsenności, podnieść poziom witalności, wesprzeć pracę umysłową i zadbać o swoje zdrowie – napisz lub zadzwoń.


I am an instructor of the Buteyko Method, Pranayama, Meditation and Conscious Breath, and the Wim Hof Method.

For several years, I have been running the Inny Rytm Association, which aims to build awareness about optimal breathing patterns, as well as a holistic approach to mental and physical health in society. As part of the Association, we are working on innovation in the field of education aimed at teaching breathing among students and teachers, and we are also creating a project of a breathing center in the Łódź Voivodeship.

Feel free to contact me and to our meetings – including breathing circles organized in Łódź. I run group and individual trainings and workshops, also for children and teenagers. If you want to find peace in movement, forget about insomnia, increase the level of vitality, support mental work and take care of your health – write or call me.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop