Jan Barcal
Czech Republic

Countries

  • Czech Republic

Cities

  • PLZEň

O mně

Dýchání je neskutečně podceňovaná věc. Vnímám funkční dýchání jako jeden za základních pilířů zdravého životního stylu. Úspěšně jsem začal používat principy funkčního dechu a stal se certifikovaným instruktorem Oxygen Advantage.

Mým cílem je pomoci Ti zabudovat funkční dechové návyky do Tvého každodenního života a tréninku. Pracuji s profesionálními atlety i amatérskými sportovci, kteří chtějí posunout svou výkonnost na vyšší úroveň, ale zároveň i s běžnými lidmi, kteří mají zájem držet zdraví ve svých vlastních rukou.

Breathing is an incredibly underestimated thing. I see functional breathing as one of the basic pillars of a healthy lifestyle. I successfully began using the principles of functional breathing and became a certified Oxygen Advantage instructor.

My goal is to help you build functional breathing habits into your daily life and training. I work with professional athletes and amateur athletes who want to take their performance to a higher level, but also with ordinary people who are interested in taking health into their own hands.

Místo: Plzeň, Teplice, Mariánské Lázně, online

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop