Jean-Francois Lopez
Slovakia

Countries

  • Slovakia

Cities

  • BRATISLAVA

Jean-François is a StrongFirst instructor, level 2 Flexible steel instructor and a level 2 Functional movement system specialist (FMS).

He is French and based in Bratislava, Slovakia.

He teaches strength and flexibility to real-life individuals, who have a job and a family. Some just need to be in good physical condition and some have ambitious goals for their sport practice. With its two branches, the Oxygen advantage® approach is perfectly suited for all of them.

Depending of the needs, Jean-François can work with a student to improve functional breathing pattern, resulting to a better quality of life. He can also work with amateur athletes who want to further improve their performance with advanced breathing techniques.

Jean-François teaches in live sessions (in France and Slovakia) and online.

He teaches in English, French, Czech, Slovak and Spanish.

Jean-François je inštruktor StrongFirst, inštruktor Flexible steel L2 a špecialista Functional movement system L2 (FMS).

Je Francúz a žije v Bratislave.

Učí silu a flexibilitu skutočným ľuďom, ktorí majú prácu a rodinu. Niektorí len musia byť v dobrom fyzickom stave a niektorí majú ambiciózne ciele pre svoju športovú prax. Svojimi dvoma vetvami je metóda Oxygen advantage® dokonale vhodná pre všetky z nich.

V závislosti od potrieb môže Jean-François pracovať so študentom na zlepšenie funkčného dýchania, čo vedie k lepšej kvalite života. Môže pracovať aj s amatérskymi športovcami, ktorí chcú ďalej zdokonaľovať svoje výkony pomocou pokročilých dýchacích techník.

Jean-François učí naživo (vo Francúzsku a na Slovensku) a on-line.

Môže vyučovať v angličtine, francúzštine, češtine, slovenčine a španielčine.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop