Martin Janiš
Slovakia

Countries

  • Slovakia

Cities

  • ŽILINA

I’ve been dedicated to conditioning training and therapeutics for 10 years. I took various courses including Feldenkrais ‎method, Visceral Manipulation, Certified Functional Strength Coach, Functional Movement Screen, Strong First Kettlebell, Holistic ‎Lifestyle Coaching. In therapeutics, I am mostly using Feldenkrais method and Visceral Manipulation. I am connecting all these approaches with Holistic Lifestyle Coaching. Due to my interest in breathing techniques, I became a certified Oxygen Advantage and also Buteyko Clinic ‎International practitioner. Usage of correct breathing exercises has been ‎integrated into my everyday training, which usually takes place at the Academy of Motion – Tu a Teraz, ‎which I founded in Žilina, Slovakia. I am aware of the fact, that when my clients improve their ‎breathing, they will also improve their performance and quality of life. I gradually educate all my ‎clients in breathing and apply it to each of their trainings. For example, within the framework of the ‎Feldenkrais method, one of the main aspects is breathing. I work with ordinary people as well as with ‎top athletes, mainly focusing on category 15 and above. I give lectures, organize seminars and ‎workshops for companies as well as groups and individuals, both online and face-to-face. I try to ‎integrate correct breathing globally among people. I can be reached through the email and website shown below. I live according to my favorite motto: “Learning has no end.”‎

 Kondičnému trénerstvu a terapii sa venujem 10 rokov. Absolvoval som rôzne kurzy ako Feldenkraisovu metódu, Viscerálnu manipuláciu, Certified Functional Strength Coach, Functional Movement Screen, Strong First Kettlebell, Holistic Lifestyle Coaching. V terapiách využívam najmä Feldenkraisovu metódu a Viscerálnu manipuláciu. Tieto prístupy prepájam klientom s Holistic Lifestyle Coaching. Vďaka záujmu o dychové techniky som sa stal certifikovaným inštruktorom Oxygen Advantage a tiež inštruktorom Buteyko Clinic International. Dychové cvičenia integrujem do mojich každodenných tréningov, ktoré sa väčšinou uskutočňujú v Akadémii pohybu – Tu a Teraz, ktorú som založil v Žiline, na Slovensku. Uvedomujem si, že keď moji klienti zlepšia dýchanie, zlepšia aj výkon a kvalitu života.  Všetkých zverencov postupne edukujem v dýchaní a aplikujem to do ich každého tréningu. Napríklad, v rámci Feldenkraisovej metódy je jeden z hlavných zreteľov práve dýchanie. Pracujem s bežnými ľuďmi aj s vrcholovými športovcami, no venujem sa najmä vekovej kategórii 15 a vyššie. Prednášam a organizujem semináre,  workshopy pre firmy, skupiny, ale aj individuálne, na osobnej alebo online báze. Mojím cieľom je začlenovať dýchanie globálne medzi ľudí. Môžete ma kontaktovať prostredníctvom e-mailu a webovej stránky uvedenej nižšie. V živote sa riadim podľa môjho obľúbeného motta: ,,Učenie nemá konca.‘‘

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop