Matijas Slivnik
Slovenia

Countries

  • Slovenia

Cities

  • LJUBLJANA

My name is Matijas Slivnik, from Slovenia, naturopath by profession, and a lifelong nature and sports enthusiast, as well as a musician. I live my calling, which is a significant part of who I am, by successfully and effectively helping people achieve more energy and, consequently, precious health through non-invasive and natural therapeutic methods. As I said before, I hold a diploma/degree in naturopathy and iridology and work as an energy therapist too.

All of this inspires me and continues to give me a special vibration, which I slowly and steadily embrace through exploration and self-improvement. I have been providing assistance and therapeutic support to others for over a decade.

After completing my studies in naturopathy and holistic iridology, I pursued additional postgraduate education in Clinical Naturopathy (naturopathic professional practice) under Dr. Umberto Villanti, complementing my knowledge with insights from abroad, including Italy, the Czech Republic, Germany, and England. I continuously enhance my knowledge and educate myself in various fields of healthcare, healing, preventive care, breathing techniques, other therapeutic treatments, and nutrition.

As a naturopath, it is essential for me to take a holistic approach to individuals. Therefore, learning proper breathing techniques is one of my primary focuses for a healthy mind and body. The Oxygen Advantage has greatly supplemented my knowledge in the field of breathing, making it easier for me to work more effectively and comprehensively.


Moje ime je Matijas Slivnik, prihajam iz Slovenije, naturopat po poklicu, že od malih nog pa velik ljubitelj narave in športne rekreacije ter glasbenik.

Živim svoje poslanstvo, in je tudi velik del mene, ko ljudem uspešno in učinkovito pomagam do več energije in posledično trdnega dragocenega zdravja, z ne-invazivnimi ter naravnimi terapevtskimi metodami. Sicer pa sem diplomirani naturopat in iridolog, ter energijski terapevt.

Vse to me je in me še vedno navdihuje ter mi daje posebno vibracijo, ki jo počasi in vztrajno dojemam z raziskovanjem in tudi delom na sebi, ter sedaj že več kot desetletje nudenjem pomoči in terapevtski podpori drugim.

Po končanem študiju iz naturopatije in holistične iridologije sem se udeležil tudi dodatnih podiplomskih izobraževanj iz Klinične Naturopatije (naturopatska strokovna praksa) pri dr. Umbertu Villantiju, ter se tako dopolnjeval z znanji tudi s tujine (Italija, Češka, Nemčija, Anglija). Znanja konstantno nadgrajujem ter se izobražujem iz različnih zdravstvenih in zdravilskih področji preventivne oskrbe, dihalnih tehnik, terapevtskega zdravljenja ter prehrane.

Kot naturopatu, mi je zelo pomembno, da na človeka gledam kar se da celostno, in zato mi je učenje pravilnega dihanja ena izmed pomembnejših usmeritev za zdrav duh v zdravem telesu. Oxygen Advantage mi je pri tem še dodatno zelo dobro podkrepil znanja iz dihalnega področja, za kar lahko vnaprej delujem še lažje in bolj poglobljeno.

Email: [email protected]

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop