Michał Doroszczyk
Poland

Countries

  • Poland

Cities

  • BIAŁYSTOK
Oddech to nieustanna relacja z otaczającym nas światem. To on dostarcza nam podstawowej energii, niezbędnej do życia. Odzwierciedla nasz stan zdrowia i samopoczucia. Kształtując oddech, kształtujemy nasze życia.

Jestem instruktorem Oxygen Advantage w stopniu zaawansowanym, metody treningu oddechowego, która pomaga poprawić zdrowie i jakość życia. Poza treningami oddechowymi i warsztatami, pracuję też z zaburzeniami snu, takimi jak chrapanie i bezdech.

Oprócz aspektów fizjologicznych, przykładam dużą wagę do stylu życia klienta, jego myśli, uczuć i zachowań. W swojej pracy, wykorzystuję elementy terapii i coachingu, a także mindfulness, czyli przytomności w życiu codziennym.

Preferuję holistycznie podejście do wyzwań i problemów klienta, przy respektowaniu jego rytmu dnia. Ćwiczenia, które zalecam do samodzielnej praktyki w domu oraz te, które wykonujemy podczas sesji indywidualnych, grupowych i warsztatów, zawsze są dobierane odpowiednio do potrzeb i możliwości klienta.

Jako Oxygen Advantage Advanced Instructor, przykładam wielką wagę do profesjonalizmu i skuteczności. Wierzę, że każdy może poprawić swoje zdrowie oraz samopoczucie, jak też efektywność i koncentrację, poprzez odpowiedni zestaw narzędzi i mindset.

Możliwości współpracy:

· Sesje indywidualne i grupowe w Białymstoku

· Sesje indywidualne online

· Warsztaty i eventy na żywo lub online

Breathing is a constant relationship with the world around us. It provides us with the basic energy we need to live. It reflects our state of health and well-being. By shaping our breath, we shape our lives. I am an Advanced Oxygen Advantage Instructor, a method of breathing training that helps to improve health and quality of life. In addition to breathing training and workshops, I also work with sleep disorders, such as snoring and sleep apnea. In addition to physiological aspects, I attach great importance to the client’s lifestyle, their thoughts, feelings, and behaviors. In my work, I use elements of therapy and coaching, as well as mindfulness, which is being present in everyday life. I prefer a holistic approach to the challenges and problems of my clients, while respecting their daily rhythm. The exercises that I recommend for independent practice at home, as well as those that we perform during individual, group, and workshop sessions, are always tailored to the needs and capabilities of the clients.

As an Advanced Oxygen Advantage Instructor, I attach great importance to professionalism and effectiveness. I believe that everyone can improve their health and well-being, as well as efficiency and concentration, through the right set of tools and mindset. Cooperation opportunities: – Individual and group sessions in Białystok – Individual online sessions – Workshops and events live or online

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop