Ota Kulhanek
Czech Republic

Countries

  • Czech Republic

Cities

  • PRAGUE

Jsem celoživotní sportovec. V mládí jsem se účastnil závodů na běžkách. Po mnoho let jsem hrál golf a dosáhl téměř jednomístného handicapu. V posledních letech se věnuji převážně cyklistice, běhu a plavání. Většinu svého pracovního života jsem strávil na různých vedoucích pozicích v mezinárodních společnostech i v neziskové organizaci.
Před několika lety jsem začal s prací a praxí na dechových technikách a otužování a stal jsem se certifikovaným instruktorem metody Wima Hofa. Dýchací techniky WHM a Oxygen Advantage se velmi dobře doplňují a začlenění těchto cvičení do každodenních návyků mi pomohla přinést zásadní pozitivní dopady do mých sportvních výkonů i každodenní pohody.
Chci se s vámi podělit o znalosti a zkušenosti, které jsem v životě získal, abyste se cítili šťastní, zdraví a silní a abyste se spojili sami se sebou, s přírodou a lidmi kolem nás.

I am a lifelong enthusiastic athlete. In my youth, I was participating in cross-country skiing racing. For many years, I had been playing golf reaching almost a single handicap. In recent years, I have been doing cycling, running and swimming. In addition, I spent most of my working life in various leadership positions both in international companies and in a non-profit organization.
A few years ago, I started working on breathing techniques and ice bathing and became a certified instructor of the Wim Hof method. The breathing techniques of WHM and Oxygen Advantage complement each other very well and incorporating these exercises into everyday habits can bring major positive impacts on sports performance and everyday wellbeing.
I want to share with you the knowledge and experience that I have gained in my life, to make you feel happy, healthy and strong, and to connect with yourself, nature and the people around us.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop