RNDr. Mgr. Rostislav Václavek
Czech Republic

Countries

  • Czech Republic

Cities

  • OSTRAVA

Rosťa has been involved in breathing techniques since 2018. He took courses in healthy breathing with Patrick McKeown and thus became a certified BUTEYKO CLINIC INTERNATIONAL® instructor and also OXYGEN ADVANTAGE®. Subsequently, he upgraded his qualification to a certified OXYGEN ADVANTAGE® Master Instructor (Only 2 Master Instructors in the Czech Republic.)

Not only thanks to his knowledge of healthy breathing techniques, but also thanks to his experience with them, which changed his life, he decided to spread valuable information and especially practice among people in the Czech Republic. He works with individuals, groups, sportsmen etc.

He organizes workshops, seminars, provides consultation hours, both live and on-line. He also organizes friendly meetings or allows access to several-day on-line programs, which are loaded with information and practical parts.

Rosťa also founded the project 5 PILLARS OF HEALTH – 5 PILÍŘŮ ZDRAVÍ, which connects healthy breathing techniques (BUTEYKO and OXYGEN ADVANTAGE) with hardening, physical health, a balanced diet and, via epigenetic and psychosomatic principles, also with mental settings.

In his 2 successful FB groups 5 PILLARS OF HEALTH – FB group – 5 PILÍŘŮ ZDRAVÍ – FB skupina and Healthy Breathing BUTEYKO and OXYGEN ADVANTAGE – Zdravé dýchání BUTEYKO a OXYGEN ADVANTAGE unites a community of people who are interested in improving and simplifying their lives. In groups, he provides them with valuable information, answers questions, makes instructions and videos available.

He sees the basis of everything he spreads in SIMPLICITY, life in NORMALITY, and modesty. He just doesn’t look for complexities that steal time. Everything sensfull is in practising and application.

Simply as he says, “It is joy to make people happy☺.” And „Healthy breathing is the basis.“

Ros can be reached at [email protected] and [email protected] and he lives in Ostrava, Czech Republic.

Rosťa se zabývá dechovými technikami od roku 2018. Absolvoval kurzy zdravého dýchání s Patrickem McKeownem a stal se tak certifikovaným instruktorem BUTEYKO CLINIC INTERNATIONAL® a také OXYGEN ADVANTAGE®. Následně povýšil svou kvalifikaci na certifikovaného master instruktora OXYGEN ADVANTAGE® (v ČR pouze 2 master instruktoři).

Nejen díky znalostem technik zdravého dýchání, ale také díky zkušenostem s nimi, které mu změnily život, se rozhodl šířit cenné informace a zejména praxi mezi lidmi v České republice. Pracuje s jednotlivci, skupinami, sportovci atd.

Pořádá workshopy, semináře, poskytuje konzultační hodiny, živé i on-line. Organizuje přátelská setkání nebo umožňuje přístup k vícedenním on-line programům, které jsou nabité informacemi a praktickými částmi.

Rosťa také založil projekt 5 PILÍŘŮ ZDRAVÍ, ve kterém propojil problematiku ozdravných dechových technik (BUTEYKO a OXYGEN ADVANTAGE) s otužováním, fyzickým zdravím, vyváženou stravou a přes epigenetické a psychosomatické principy také s mentálním nastavením.

Ve svých 2 úspěšných FB skupinách 5 PILÍŘŮ ZDRAVÍ – FB skupina a Zdravé dýchání BUTEYKO a OXYGEN ADVANTAGE sdružuje komunitu lidí, kteří mají zájem zkvalitnit a zjednodušit svůj život. Ve skupinách jim poskytuje hodnotné informace, zodpovídá dotazy, zpřístupňuje návody a videa.

Základ všeho, co šíří, vidí v JEDNODUCHOSTI, návratu k SELSKÉMU ROZUMU, životu v NORMÁLNOSTI a SKROMNOSTI. Prostě nehledá složitosti, které člověku navíc kradou čas. Vše smysluplné je v aplikování a praxi.

Jednoduše jak říká: „Je radost, dělat radost ☺“ a „Zdravé dýchání je základ”

Rosťu můžete kontaktovat na [email protected] a [email protected] a žije v Ostravě, v České Republice.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop