Tomas Vojtechovsky
Czech Republic

Countries

  • Czech Republic

Cities

  • PRAGUE

Sport provází celý můj život. V dětství jsem hrál fotbal, hokej, stolní tenis, basketbal. Od 14 let jsem dělal orientační běh a pak jsem se vrhnul na triatlon. Baví mě kombinace tří disciplín (plavání, kolo a běhu). Plavání mi ze začátku moc nešlo, ale poté, co jsem objevil Total Immersion, jsem se do plavání zamiloval a teď je plavání moje oblíbená aktivita. Stal jsem se prvním certifikovaným trenérem Total Immersion v České republice a od roku 2004 učím lidi plavat jako ryby.

Vždycky jsem si uvědomoval důležitost správného dýchání a když jsem v roce 2017 objevil Oxygen Advantage, zajásal jsem – přesně to zapadalo do mého konceptu výuky. Viděl jsem, že drtivá většina plavců bojuje s dýcháním. Oxygen Advantage dává jasnou, smysluplnou a vědou prověřenou metodiku pro lepší sportovní výkony i pro lepší život. Líbí se mi cvičení, která jsou jednoduchá a přitom velmi účinná. Zároveň díky BOLT můžeme měřit svůj progres. I to cítím na sobě – vyšší BOLT znamená rychlejší plavání s menším úsilím. Méně je více, opravdu to platí!

Baví mě předávat svoje zkušenosti nejen jak zlepšit plavecké dovednosti, ale i dechové. Více najdete na webu Totalního plavání.


Sport has been with me all my life. In my childhood, I played football, hockey, table tennis, and basketball. From the age of 14, I did orienteering and then I took up triathlon. I enjoy the combination of three disciplines (swimming, cycling, and running). I wasn’t good at swimming at first, but after I discovered Total Immersion, I fell in love with swimming and now swimming is my favorite activity. I became the first certified Total Immersion coach in the country and have been teaching people to swim like a fish since 2004.

I’ve always understood the importance of proper breathing and when I discovered Oxygen Advantage in 2017, I was thrilled – it fit right in with my teaching concept. I saw that the vast majority of swimmers struggle with breathing. Oxygen Advantage gives a clear, meaningful, and science-proven methodology for better athletic performance and a better life. I like the exercises, which are simple yet very effective. At the same time, thanks to BOLT, we can measure our progress. I can feel it in myself too – higher BOLT means faster swimming with less effort. Less is more, it really does!

I enjoy passing on my experience not only on how to improve swimming skills but also breathing skills. You can find more on Totalní plavání website.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop