Vladimír Vymětal
Czech Republic

Countries

  • Czech Republic
Ahoj,

jmenuji se Vláďa a je mi 28 let. Jsem nadšenec do svobody a do zvyšování suverenity jednotlivce v mnoha oblastech jeho života.
Patří mezi ně například zdraví, soukromí, finance a také zabezpečení. Společně tvoří klíčové pilíře pro budování svobodného a naplněného života.

Když jsem díky svému mistrovi Sifu objevil cestu k funkčnímu dýchání a Oxygen Advantage, stalo se to nedílnou součástí mého života.

Přes dech se lze naučit mnoho cenných lekcí. Lze nalézt klid a objevit cestu k sobě, naučit se pracovat se soustředením pozornosti a teprve poté je možné efektivně nasměrovat pozornost na své cíle a sny.

Většinu svého života aktivně sportuji a přes 15 let posiluji. Začal jsem s vlastní vahou a poté se přesunul do posilovny, kterou do teď navštěvuji a jsem certifikovaný osobní trenér.

V pilíři zdraví se zabývám tvorbou a plánováním individuálních denních rutin, či optimalizací již stávajících, za účelem razantního zkvalitnění života a cesty klienta.

Proces zahrnuje integraci efektivních a funkčních principů z oblasti dechu, stravování, regenerace a posilování. To vše v synergii s fyziologickými procesy v těle a s ohledem na individuální rytmus klienta.

Pokud máte zájem o více informací, nebo Vás zajímají další pilíře suverenity, neváhejte mě kontaktovat přes email výše. Velmi rád se s Vámi propojím.

Další komunikace probíhá pouze přes bezpečné a šifrované komunikační nástroje jako jsou aplikace Signal, nebo SimpleX.

Těším se na naší spolupráci:)

Důvěřujte Svobodě!

Vladimír Vymětal


Hello,

my name is Vláďa and I am 28 years old. I am passionate about freedom and enhancing the Sovereignty of an Individual in various areas of their life.
These include health, privacy, finance, and security. Together, they form the key pillars for building a free and fulfilling life.

When, thanks to my master Sifu, I discovered the way to functional breathing and Oxygen Advantage, it became an integral part of my life.

Through the breath, many valuable lessons can be learned. You can find peace and discover the way to yourself, learn to work with the focus of attention, and only then can you effectively direct attention to your goals and dreams.

I have been active in sports for most of my life and have been working out for over 15 years. I started with my own weight and then moved to the gym that I am still visiting and I am certified personal trainer.

In the Pillar of Health, I am involved in the creation and planning of individual daily routines, or optimization of existing ones, in order to significantly improve the life and journey of the client.
The process involves the integration of effective and functional principles from the area of breath, nutrition, regeneration and workout. All this in synergy with physiological processes in the body and with respect to the individual rhythm of the client.

If you are interested in more information or are interested in other Pillars of Sovereignty, please do not hesitate to contact me via email above. I will be very happy to connect with you.

Further communication takes place only through secure and encrypted communication tools such as Signal or SimpleX applications.

I look forward to our cooperation:)

Trust in Freedom!

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop