Anna Ryczek
Poland

Countries

  • Poland
Anna Ryczek is a qualified yoga, aerial yoga and pilates instructor. Having completed a MA in psychology she lived in Ireland for several years where she got came in touch with Patrick McKeown. Fascinated by a new quality of breathing she trained as a Buteyko and Oxygen Advantage instructor. She translated and published several of Patrick’s books (“Close Your Mouth”, “Atomic Focus”, “Buteyko Meets Dr Mew”) and became a master instructor in Poland.

In her work she concentrates on combining healthy breathing habits with healthy movement, core stabilisation, mental focus and awareness.

She loves simplicity, nature, barefoot walking and long hikes.

Anna Ryczek jest wykwalifikowanym nauczycielem jogi, aerial jogi i pilatesu. Po ukończeniu studiów magisterskich z psychologii mieszkała przez kilka lat w Irlandii, gdzie trafiła na Patricka McKeown. Zafascynowana nową jakością oddechu została instruktorem metody Butejki i Tlenowej przewagi. Przetłumaczyła i wydała kilka książek Patricka (“Zamknij usta”, “Atomic focus”, “Kto ma nosa do zdrowia”) i została master instruktorem w Polsce.

W swojej pracy skupia się na łączeniu zdrowych nawyków oddechowych ze zdrowym ruchem, stabilizacją core, skupieniem umysłu i świadomością.

Kocha prostotę, naturę, chodzenie boso i długie włóczęgi.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop